Hotline: 0913.266.269

Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

  • Email:
    uyent72@gmail.com
  • Phone:
    (84.203) 3825196 - 3825190
  • Địa chỉ:
    35 BenTau str, HaLong city, QuangNinh Province, VietNam

Form đăng ký liên hệ

Họ và tên:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
  • Partner0

Thông báo